Privacy

Cultuurcentrum Dilbeek vzw respecteert de privacy van de bezoekers van de
websites
www.westrand.be, www.keperenberg.be, www.kasteellamotte.be,
www.solleveld.be en www.ccdilbeek.be.
Deze privacy geldt voor alle informatie die u via deze websites verstrekt. U kan zich via de website www.westrand.be inschrijven om digitale of analoge informatie op maat te ontvangen. De gegevens die via deze weg verzameld worden, worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Cultuurcentrum Dilbeek. Voor de online ticketverkoop werkt Cultuurcentrum Dilbeek samen met Ticketmatic.com. De gegevens die via deze weg verzameld worden,worden door Cultuurcentrum Dilbeek en Ticketmatic uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. De gegevens die u als bezoeker van deze websites aan Cultuurcentrum Dilbeek verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Cultuurcentrum Dilbeek leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze verzameld moeten worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. U kan als gebruiker van één of meerdere van bovenstaande websites steeds uw gegevens opvragen, (laten) wijzigen of (laten) schrappen.