geschiedenis

Op 24 september 1985 wordt de principebeslissing voor de bouw van een “polyvalente zaal “ te Sint-Martens-Bodegem door de Dilbeekse gemeenteraad goedgekeurd. Ondanks de druk die vanuit de gemeenschapsraad op het gemeentebestuur wordt uitgeoefend, komt er weinig schot in de zaak. Na een paar voorstellen en uitgetekende voorontwerpen die door de gemeenschapsraad zwaar worden geamendeerd, raakt het hele project in 1989 dan toch op de rails. 

Nog voor de bouwwerken worden aangevat, wordt gesleuteld aan een ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement ten behoeve van de op te richten “vzw gemeenschapslokalen Bodegem” die de nieuwe infrastructuur zal beheren. Midden 1990 worden de werken aangevat. Het schoolhuis wordt afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe “Trefcentrum Solleveld”. Op zaterdag 9 november 1991 wordt Solleveld officieel ingehuldigd.