Enig ID?

programmalijn 2

Welke rol kan het CC/OC spelen in de zoektocht naar onszelf? Westrand wil de vragen - de juiste - stellen bij de vele veranderingen in deze mondialiserende samenleving waar Dilbeek deel van uit maakt. Of moeten we dit overlaten aan de kunstenaar, of aan de filosoof? 

Cultuurcentrum Westrand draagt met trots het epitheton ‘O.C.’, ontmoetingscentrum. De plek waar kunstenaar en publiek elkaar treffen. Waar mensen gemeenschap vormen rond artistieke, culturele, sociale happenings. 

Gemeenschap, wat hébben wij gemeen? Wie zijn wij met zijn allen? Professor Paul Verhaeghe schrijft in zijn boek Identiteit dat wie we zijn, bepaald wordt door onze omgeving, in verhouding met de ander, met de gemeenschap. Omdat de samenleving zo snel verandert, zijn we onze identiteit kwijtgeraakt, stelt Verhaeghe vast, en nu voelen we ons verweesd, verward en leeg.

Identiteit, een thema waar zowel voorstellingen, tentoonstellingen, lezingen als cursussen aan gewijd zijn in het seizoen 2014-2015. Filosofeer je mee?